KONGSTEN LEGEKONTOR

tlf. 69 32 39 00

UNDERSØKELSER

- oppfølging av pasienter med kroniske lidelser

- gynekologisk undersøkelse med celleprøver

-svangerskapskontroller

- undersøkelser for de fleste attester inkl. førerkort, helseattester for arbeids- og skolesøknader

- kliniske undersøkelser, diagnostisering og behandling av pasienter med forskjellige sykdommer, både akutte og kroniskeHJEMMEPRØVER OG HJEMMEBESØK

I spesielle tilfeller kan våre prøvetakere reise hjem til pasienten for å ta prøver.

Dette gjelder pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg ut.

Vi kan også utføre prøvetaking i sykehjem, eldresenter og ulike institusjoner etter forhåndsavtale, primært i Fredrikstad.

Tilbudet er begrenset til kun pasienter som har fastlege ved vårt legekontor.

LABORATORIEUNDERSØKELSER OG PRØVER PÅ LEGEKONTORETS LABORATORIUM

Vårt laboratorium har et nært samarbeid med Noklus (kvalitetssikrings-organ for laboratorier), 

og er godt utstyrt med medisinskteknisk utstyr.

Spirometri.

EKG.

24-timers blodtrykksmåling.