KONGSTEN LEGEKONTOR

tlf. 69 32 39 00

Besøk/Post adresse

Spinneriveien 11

1632, Gamle Fredrikstad

E-post

e-post: [email protected]


Telefon:

69 32 39 00


På grunn av coronavirus-pandemi skal ordinære legetimer med oppmøte eller blodprøvetaking begrenses-

men det er fortsatt mulig å ​bestille legetime når det er medisinsk nødvendig.

Vi ønsker imidlertid at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd

på telefon 69 32 39 00.

Dersom det er stor pågang og lang ventetid på telefon, blir det alle ubesvarte anrop registrert i vår database, og vi kan ved første anledning ringe vedkommende tilbake samme dag. Skjult nummer besvares aldri !

Bestilling av time for telefonkonsultasjon eller reseptbestilling kan gjøres via telefon eller 

e-post [email protected]

Attester som førerkort/offshore/sjømann er gitt forlengelse i 6 mnd og du trenger derfor ikke legetime

for å fornye disse de nærmeste ukene/månedene.


Øyeblikkelig hjelp

Fastlegen har avsatt tid på dagtid til hastetimer.

Vi ønsker imidlertid at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd !

Pasienter med forkjølelse og influensa symptomer bes ringe først og ikke møte opp på legekontoret !

Legekontorets ø-hjelp nummer er 69 32 25 55. Vi ber om at vår ø-hjelp nummeret kun brukes ved tilstander som 

må vurderes samme dag !

Ved akutt sykdom eller skade kontakt legevakten på telefon 116117. 

Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113.


Akutt hjelp utenom våre åpningstider

Ved behov for lege utenom legekontorets åpningstider kontakt Fredrikstad og Hvaler legevakt på telefon 116 117.

Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113 (ved behov for nødhjelp).

Legevakta skal benyttes utenom kontorets åpningstider om helsetilstanden 

er så alvorlig at det ikke kan vente til neste virkedag.

Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, dvs. akutt sykdom og 

skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til vår kontortid.

Vi ber alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å være hjemme og ringe 69 38 11 08 som er 

eget nummer for henvendelser om korona-viruset og testing.


0