BESØK/POST - ADRESSE

Kongsten legekontor

Spinneriveien 3

1632, Gamle Fredrikstad


TELEFON

69 32 39 00


HELSENORGE OG PATIENT SKY

Vi kan tilby våre pasienter å bestille vanlige timer, sende e-konsultasjoner, reseptforespørsler og andre henvendelser via HelseNorge -portalen eller PatientSky. 

Vi oppfordrer våre pasienter til å bruke HelseNorge eller PatientSky appen ved kontakt med legesenteret. 

Du må ikke bruke HelseNorge portalen dersom det er akutt eller haster!

Dvs. at ordinære legetimer, resepter og/eller andre forespørsler som ikke haster kan nå bestilles via PatientSky appen eller HelseNorge.

Ved e-konsultasjon eller andre henvendelser via HelseNorge er det viktig for deg som pasient å vite at vi har opptil 5 - 7 virkedager på å behandle henvendelser. 


HASTETIMER

Fastlegen har avsatt tid på dagtid til hastetimer.

Vi ønsker imidlertid at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd !

Pasienter med forkjølelse og influensa symptomer bes ringe først og ikke møte opp på legekontoret !

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113.

AKUTT HJELP UTENOM VÅRE ÅPNINGSTIDER

Ved behov for lege utenom legekontorets åpningstider kontakt Fredrikstad og Hvaler legevakt på telefon 116 117.

Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113 (ved behov for nødhjelp).

Legevakta skal benyttes utenom kontorets åpningstider om helsetilstanden er så alvorlig at det ikke kan vente til neste virkedag.

Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, dvs. akutt sykdom og

skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til vår kontortid.

Vi ber alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å være hjemme og ringe 69 38 11 08 som er

eget nummer for henvendelser om korona-viruset og testing.

NB! VIKTIG INFO

På grunn av høy arbeidsmengde kan ventetiden for å få en vanlig legetime komme opp i 21 dager ! 

Vi opplever ekstremt stor pågang av telefoner og har dessverre ikke mulighet til å besvare alle anrop raskt !

Dersom det er stor pågang og lang ventetid på telefon, blir det alle ubesvarte anrop registrert i vår database, og vi kan ved første anledning ringe vedkommende tilbake samme dag eller neste virkedag.

Skjult nummer besvares aldri !

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

På grunn av coronavirus-pandemi skal ordinære legetimer med oppmøte eller blodprøvetaking begrenses-

men det er fortsatt mulig å ​bestille legetime når det er medisinsk nødvendig.

Vi ønsker imidlertid at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd !