KONGSTEN LEGEKONTOR

tlf. 69 32 39 00

Sykdom

Kongsten legekontor holder stengt 3. og 4.januar 2022 på grunn av sykdom. 

Vikarkontor er Christianslund legekontor. 

Kontoradresse/tlf: Christianslund alle 4

TLF. 69 36 69 69

Vi ber om at vikarkontoret kun kontaktes ved akutte henvendelser og at ingen pasienter oppsøker legekontoret 

uten at det er avtalt på forhånd!

Ved livstruende tilstander eller skader ring 113.


Melding om flytting

Vår nye adresse fra januar 2022 vil være Spinneriveien 3, 1632 Gamle Fredrikstad."Håp er frihet -det lar oss leve uten fryktens og bekymringens lenker" Stuart & Linda Macfairlane.