KONGSTEN LEGEKONTOR

tlf. 69 32 39 00

Sykdom

Kongsten legekontor holder stengt 3. og 4.januar 2022 på grunn av sykdom.

Vikarkontor er Christianslund legekontor.

Kontoradresse/tlf: Christianslund alle 4

TLF. 69 36 69 69

Vi ber om at vikarkontoret kun kontaktes ved akutte henvendelser og at ingen pasienter oppsøker legekontoret

uten at det er avtalt på forhånd!

Ved livstruende tilstander eller skader ring 113.


Melding om flytting

Vår nye adresse fra januar 2022 vil være Spinneriveien 3, 1632 Gamle Fredrikstad.


NB! Viktig info.

Vi opplever ekstremt stor pågang av telefoner og har dessverre ikke mulighet til å besvare alle anrop raskt !

Dersom det er stor pågang og lang ventetid på telefon, blir det alle ubesvarte anrop registrert i vår database, 

og vi kan ved første anledning ringe vedkommende tilbake samme dag eller neste virkedag. 

Skjult nummer besvares aldri !

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

Pasienter med luftveissymptomer/feber/influensa bes ringe først og ikke møte opp på legekontoret !

På grunn av coronavirus-pandemi skal ordinære legetimer med oppmøte eller blodprøvetaking begrenses-

men det er fortsatt mulig å ​bestille legetime når det er medisinsk nødvendig.

Vi ønsker imidlertid at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd.


covid19 nummer

Fredrikstad og Hvaler legevakt har opprettet et eget nummer for henvendelser om corona-viruset.

Alle som ringer legevakten med spørsmål om corona symptomer, testing, karantene osv.,

skal bruke det nye nummeret som er 69 38 11 08

Legevaktens ordinære nummer skal benyttes for henvendelser om vanlige legevaktspørsmål.

For andre spørsmål om coronaviruset, ring: 815 55 015

Vi ber alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å være hjemme og 

ringe covid nr. på tlf. 69 38 11 08 som er eget nummer for henvendelser om corona-viruset og testing.


Priser

NB! Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten

for legekontorets kostnader vedrørende dette.

Førerkortattest 900 kr.

Attest til skole/reisebyrå om sykdom 150 kr.

Informasjon om hvilke måter pasienten kan betale på:

For svar på ofte stilte spørsmål, eller spørsmål om betaling se Convene sine hjelpesider (link her)

eller ring tlf. 21 62 73 20.


Betalingsterminal:

Etter endt konsultasjon kan pasienten betale for seg på betalingsterminalen.

Pasienten taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura.

Dersom pasienten velger å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.

Vi anbefaler at du oppgir hvilke betalings-alternativer som er mulig, i tillegg til hvilke type kort og 

kontanter terminalen aksepterer.


Mobilbetaling:

Ved mobilbetaling mottar pasienten SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). 

Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men pasienten kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller 

ved å gi beskjed til klinikken.

Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra pasienten mottar SMS-en.

Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken.


Faktura:

Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr.

Har pasienten samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.


Har du frikort ?

Pasienten må huske å melde fra til klinikken dersom pasienten har frikort.

Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten

for legekontorets kostnader vedrørende dette.